Fredag 18 juni   -   Söndag 15 augusti


LaponiaPorten  -  kl. 13:00  - kl. 18:00      Fri entré!"Till minnet av en älv"

rör sig i gränslandet mellan poesi och dokumentär.
En konstnärlig skildring över älvens historia, av Anja Örn.


Arrangör: Norrbottens museum och Laponia Porten ABEn konstnärlig skildring över älvens historia, av Anja Örn.

"Till minnet av en älv" rör sig i gränslandet mellan

poesi och dokumentär.


Konstverket är sprunget ur frågeställningar som vuxit fram under ett antal resor längs Stora Luleälv, i arkiven och i kartorna.

En film och fem aluminiumskulpturer av imaginära forsar

visas denna sommar i Porjus.


LaponiaPorten skapar med sin utsikt över Porjusdammen en unik förlängning av konstprojektet.


Se verket, besök sommarfiket, vandra i kulturmiljöerna, utforska barnens Kraftbyggarland eller ställ dig på hängbron rakt under den mäktiga Porjusdammen där även golfbanan finns.


Utställningen pågår 18 juni-15 augusti 2021. Fri entré!


Arrangör: Norrbottens museum och Laponia Porten AB

För att ditt besök ska bli så säkert som möjligt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.OM KONSTNÄREN ANJA ÖRN

Anja Örn, bor och verkar i Luleå. Hennes konstnärliga praktik vilar på vissheten om den fria konstens potential att tänka och visualisera. Hon är en av de som startade och driver Galleri Syster, en scen och plattform för samtidskonst i Luleå.


I konsten närmar Anja sig miljöer på olika sätt, såsom i undersökandet av vilka konsekvenserna blir av människans stora projekt i landskapet, var naturen slutar att vara natur och istället övergår till utvinningens och produktionens form.


Anja arbetar med objekt, skulpturer, video och foto till utställningar, offentliga gestaltningar och olika projekt som bygger på möten mellan konst, plats och deltagande.


Till minnet av en älv skapades för Luleåbiennalen 2018, har sedan visats i utökad version på Ställbergs Gruva 2019. 2020 skapades en konstgestaltning av verket till Göteborgkonst. Installationen som visas i Porjus består av fem skulpterade objekt i aluminium och en film (12:30min).


Anja Örn berättar om verket
“Skulden i landskapet, finns den? Jag tror att den känns, ibland som påtaglig ångest, ibland som en oro när jag inte kan förstå och läsa de historiska lagren i naturen. Landskapet blir flyktigt och svårt att tycka om. Det finns inga stigar på måfå och inga platser att stanna vid. Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors? Kan det vara som att sluta andas väldigt långsamt?”


Jag intresserar mig för skärningspunkter i miljöer, den komplexitet som uppstår mellan industri och landskap. Min granne Luleälven är en sådan miljö, stora delar av landets elproduktion kommer härifrån. Sedan början av 1900-talet har man byggt bort forsar och vattenfall, dämt upp sjöar och på sina ställen tryckt ner älven under jord för att lämna kilometervis med torra älvfåror efter sig.


Till minnet av en älv bygger på frågeställningar som vuxit fram under ett antal resor längs älven, i arkiven och i kartorna. Under dokumenterandet började jag skissa på hur forsarna kan ha sett ut förr, innan dammarna och vattenmagasinen byggdes. Det resulterade ett verk bestående av fem skulpterade objekt och en video, skulpturerna gestaltar imaginära forsar, en fri fantasi över älvens historia. I videoverket vävs frågan om människans påverkan på naturen samman med historieskrivningen och vems blick på älven som blir vårt gemensamma minne.