Verksamma företag i Porjus 

(Saknas ditt företag eller behöver informationen uppdateras, kontakta oss på mejl info@porjus.se )


...............................................................................................................................................

Arctic Colors AB                       Arctic Night Lodge AB 

Tel:  +46 973-103 06                  Tel: +46 76 831 66 99
Mob:+46 76 950 83 98                Verksamhet: Vandrarhem

Verksamhet: Vandrarhem            www.arcticnightlodge.com

och Restaurang.                          info@arcticnightlodge.com    
www.arcticcolorsporjus.com     
info@arcticcolorsporjus.com    

.............................................................................................................................................. 

Badjelánnda Laponia Turism  B. Thunborg Viltaffär AB              Bröderna Utsis Ren

Mob: 070-281 30 03                   Tel:   0973-101 79                           Tel: 0973- 100 18

Verksamhet:                              Mob: 070-237 56 15                        Verksamhet:

Samisk ek.för uthyrning              Verksamhet: Handel                        Förädling och försäljning

av stugor.                                  thunborgviltaffar@telia.com              av renkött.

padjelanta@same.net                 www.thunborgviltaffar.se                  po@utsi.se

www.padjelanta.com                                                                       Kontakt: Per-Ola Utsi

..............................................................................................................................................

Emmas Taxi                            Fiskflyg AB                                  Jakt & Naturguide

Mob. 070-309 68 98                   Tel: 0973- 102 46, 102 45               Mob: 070-215 26 21

                                                Sommarbas: 0973-400 32              Verksamhet: Jakt &

                                                Verksamhet: transport med            naturguidening

                                                helikopter.                                     Kontakt: NilsOla Parfa

                                                info@fiskflyg.se                    

                                                www.fiskflyg.se                      

..............................................................................................................................................

Kallins Bygg & Undertak        Langas Camp                               Laponia Flyfishing

Mob: 070-359 58 01                  Tel: 0973-410 15                            Tel:   0973-104 87

Kontakt: Mattias Kallin               Verksamhet:                                   Mob: 070-578 46 44

                                               Vildmarkscamp                               Verksamhet: Exklusivt

                                               tobbe@bjorkudden.com                   flugfiske/fågeljakt

                                               www.bjorkudden.com                      info@laponiaflyfishing.se

                                                                                                    www.laponiaflyfishing.se

..............................................................................................................................................

LaponiaPorten Porjus AB        Lars Nes Enskild firma              NaturGuidning

Bokning-offerter: 0973-105 20    Tel:   0973-102 13                       Mob: 070-573 37 63

Ordf.: Per Gunnar Harnesk          Mob: 070-525 03 18                    Verksamhet: Guidning i

info@laponiaportenporjus.se        Verksamhet: Traktorer &              Samisk kultur

Ett AB som ägs av lokala              Transport                                   k.rimpi@spray.se

aktieägare.                                                                                  Kontakt: Katarina Rimpi

..............................................................................................................................................

Nordros Bostäder                   Oya’s Grillbar & Imbiss              Porjus Bygg & Service AB

Tel:  0973-100 04                      Tel/fax: 0973-102 38                      Tel:   0973-105 05          

Mob: 070-270 05 34                   Verksamhet: Mat, fika,                   Mob: 070-215 13 79

Verksamhet:                              kiosk, bensin och mjukglass           Verksamhet: Bygg & Betong

Fastigheter/förmedling                info@grillbar-porjus.se                   henry@karvonens.se

jonny@nordros.se                      www.grillbar-porjus.se                    Kontakt: Henry Karvonen

...........................................................................................................................................

Porjus Entreprenad AB          Porjus VA-Service AB                  Porjus Åkeri AB

Tel:  0973-100 43, 100 44          Tel: 070-536 88 84                         Tel: 0973-100 43, 100 44

Fax: 0973-100 40, 100 41           Lorentz                                         Fax: 0973-100 40, 100 41

Verksamhet: Åkeri                                                                         Verksamhet: Åkeri

Kontakt: Jens Lundqvist                                                                  Kontakt: Jan Lundqvist

Mob: 070-681 81 01                                                                       Mob: 070-673 26 10

097310043@telia.com                                                                     097310043@telia.com

 .............................................................................................................................................

 Ronalds Entreprenad AB        Stora Sjöfallet AB                       StorLule Turism

 Tel:                                          Tel: 0973-400 70                            Tel:   0973 230 12

 Verksamhet:                             Verksamhet:                                  Mob: 070-366 85 22

 Kontakt: Ronald Karlsson           Hotell/Restaurang                           Verksamhet:Samiskt språk

                                                Vandrarhem, Camping,                   nos@same.net

                                                Minilivs, Bensinstation                     Kontakt: Nils-Olof Sortelius

                                                info@storasjofallet.com                     

                                                www.storasjofallet.com              

..............................................................................................................................................

VaisaMaskin & Transport        Vattenfall AB            

Tel:   0973-101 56                      www.vattenfall.com

Mob: 070-398 65 93

Verksamhet: transport,                                                           

mek och tillverkning

bengt.nordqvist@same.net 

...............................................................................................................................................


Samisk konst och slöjd


Vikctoria Harnesk                Lars J:son Nutti                           M-D Rimpi

Mob: 070-223 56 10                   Tel: 0973-101 68                            Tel:0973-220 24

Jojk & Samekultur                      Samisk konstnär                            Samiskt konst och slöjd

Föreläsning, under-                    

hållning och text.                                                           

viktoria@vhjojk.se                                                                

www.vhjojk.se                                                                         

                                                                       


Slöjd Irene Nutti                 Slöjd Jon Utsi                           Slöjd Jon Olof Utsi

Tel:   0973-103 71                      Tel:  0973-415 05                           Tel:  0973-415 15

Mob: 070-302 67 65                   Mob: 070-343 29 51                        Mob: 070-361 06 87

Samisk skinn och                       Samisk trä och hornslöjd                 Verksamhet: Samisk trä

textilslöjd                                  Knivar, kosor, askar mm.                 och hornslöjd

                                                jon.utsi@same.net

...............................................................................................................................................