Porjus Bya- och Intresseförening


Föreningen har till ändamål att främja byns intressen och utveckling.

Föreningen är öppen för alla och envar som vill stödja föreningens ändamål.Styrelse 2020


Ordförande:            Denise Magnusson  Tel: 073 141 69 96
Kassör:                   Karl Olof Nilsson
Sekreterare:           Ank Epema
Styrelseledamot:     Erika Staf
Styrelseledamot:     Berndt Dahlgren
Styrelsesuppleant:   Jan-Olov Östberg

Styrelsesuppleant:   Lina UtsiStadgar

Ladda ner:            Stadgar Bya- och Intresseförening.pdfFacebook Bya- och Intresseförening


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Söndag 25 april kl. 16:00

Årsmöte 2021.jpg

      Pdf  >  Kallelse årsmöte.pdfÅrsmötet genomförs digitalt via Zoom p.g.a. pandemin.
Som medlem kan du anmäla dig senast 23 aprilvia mejl till info@porjus.se
Efter anmälan får du handlingarna till årsmötettillsammans med en länk.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Bya- och Intresseförenings- styrelsen har beslutat att starta

en intressegrupp för de som vill diskutera en möjlig förändring av kommungränsen med inriktningen att Porjus samhälle skall tillhöra Gällivare kommun.

Vill du vara med och samtala om detta så skicka ett Facebook pm

till mig eller mejla denisemagnusson86@gmail.com

så får ni en inbjudan till digitalt Zoom möte.


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Medlemsavgift Bya- och Intresseförening 2021

22 januari 2021

Medlemsavgift 2021 färg.jpg

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Medlemsförmåner 2020 Bya- och Intresseförening


Som medlem kan du hyra rehabbassängen i Kaitumgården i Jokkmokk för 200 kr./timme istället för 450 kr./timme. Föreningen betalar till Jokkmokks Kommun och du betalar då avgiften till
föreningen. Viktigt att du anger föreningen som den som bokar tiden för bassängen och sedan även ditt namn på inbetalningen till byaföreningen.

Som medlem får du ett gratis bord vid loppisar och liknande event som annars kostar 50 kr.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Vi hör gärna av er om ni har tips på möjliga saker ni vill att vi rustar upp eller platser som
vi bör satsa extra mycket på.

Du kan skicka till  >  info@porjus.se         

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■