Att bo i Porjus


1990 beslöt Riksantikvarieämbetet att Porjus kraftsamhälle med sina höga värden var av riksintresse för kulturmiljövården. Porjus är landets enda bevarade kraftverkssamhälle.
Från 1910 fram till idag finns tydliga spår av olika skeden i en successiv vattenkraftsutbyggnad.
Det var inte tänkt att Porjus skulle bestå som samhälle, det skulle upplösas när kraftverket var färdigt, bara driftpersonalens bostäder skulle finnas kvar. Men så blev inte fallet.
Som mest har det funnits 3000 folkbokförda invånare (inklusiv Harsprånget).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porjus distrikt (324021) enligt SCB´s statistik:

 

422 invånare     M 217   K 205      M 51,4%    K 48,6%    (31-12-2015)

452 invånare     M 237   K 215      M 52,4%    K 47,6%    (31-12-2016)

407 invånare     M 219   K 188      M 53,8%    K 46,2%    (31-12-2017)

384 invånare     M 198   K 186      M 51,6%    K 48,4%    (31-12-2018)

376 invånare     M 194   K 182      M 51,6%    K 48,4%    (31-12-2019)

377 invånare     M 196   K 181      M 52,0%    K 48,0%    (31-12-2020)

___________________________________________________________

Porjus tätort (T8796) och småort (S9028)  Data 31-12-2015


240  invånare  i tätort         46 ha

103  invånare  i småort*     15 ha

----

343 invånare i byn

  79 invånare utanför byn  (Västra Strand, Ålloluokta m.m.)

----

422 total 


* 2015 hade Statistiska Centralbyrån den sydvästra distrikt nedanför dammen

   eller bortom den tidigare stationen Porjusfallen bestämt als Småort.

___________________________________________________________


Porjus tätort (T8796)             Porjus småort (S9028)

 

240 invånare (31-12-2015)           103 invånare (31-12-2015)
252 invånare (31-12-2016)           ingen data
230 invånare (31-12-2017)           ingen data
268 invånare (31-12-2018)           ingen data
261 invånare (31-12-2019)           ingen data
265 invånare (31-12-2020)           ingen data


Tätort Småort  Porjus, tätort och småort sedan 2015. 

  Bakgrundskarta från Lantmäteriet,
  Fritidshusområde-, tätorts- och småortsgränser
  från Statistiska Centralbyrån.


Porjus Tätort och småort.jpg

  Porjus Tätort och småort


  Källa: SCB


Distrikt.jpg 

  Porjus distrikt (grön)


  Karta: Av Lantmäteriet, CC BY-SA 2.5


  Distrikt.pdf 

 

Porjus invånare 1907-2018.jpg

   Porjus invånare 1907 - 2019


   Detajler grafik >  Porjus invånare 1907-2019.pdf


  

 

Att bo i Porjus innebär bland annat – du blir igenkänd.


I dag finns skola från förskoleklass till och med åk.5 (Från åk. 6 erbjuds barnen skolskjuts in till Jokkmokks samhälle), äldreboende, kiosk, bensin, restauranger, vandrarhem,

helikopterbas och det finns dryga trettio småföretag med 1-20 anställda som bidrar

till mångfalden.

 

 Flygbild1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vad det gäller aktiviteter, föreningsliv och friluftsliv så finns det en hel del att välja.
I gamla Kraftstation finns en jättelik sporthall (f.d. ställverk) ca 55 x 18 m. med bl.a. styrketränings redskap.


Vinteraktiviteter: slalombacke och elljusspår.


Naturen runt Porjus bjuder både på det ena och andra – Muddus nationalpark runt knuten

och med det hela världsarvsområdet, Laponia.


Fina lägenheter finns att hyra - lediga lägenheter hittar ni på Nordros hemsida. 


http://www.nordros.se/porjus

 

Kolla även in sidan med "länkar" för att få lära dig mer om Porjus.

 

 
 År 2005 röstades Maria Bellenbro fram till årets Porjusbo.
 ”Fallensdag” är ett av flera, årligen återkommande

 arrangemang i Porjus.
 Utställningar – artistuppträdanden – hembakt – rökt fisk

 – loppmarknad mm.


 Dammluckorna öppnas under dagen.