Luleälven:

 

Sedan 1914 har vi hämtat energi från detta magnifika vatten. Ingen älv i hela landet genererar så mycket elkraft som Luleälven: en fjärdedel av landets totala vattenkraft produktion och en niondel av Sveriges hela elproduktion.

16 vattenkraftstationer har förändrat utseende och karaktär på älven. Men trots den omfattande utbyggnaden kan man fortfarande njuta av storslagna naturupplevelser. Älven har sitt ursprung ur landets natur- och kulturvärldsarv Laponia och bjuder på stor variation från fjäll till kust.


Relaterade länkar:


Vattenfalllogo.jpg


www.vattenfall.se


http://laponia.nu/


www.laponia.nu


Boktips:

  • ”Den effektfulla älven”

  • ”Porjus, pionjärverket i ödemarken”

  • ”Suorva, dammbygget i vildmarken”

  • "Harsprånget"

  • "Porjus Den Flygande Byn"

Samtliga dessa böcker är skrivna av Nils Forsgren. De kan beställas hos Arkivkommittén, order@porjusarkivkommitte.se


Porjus – ett kraftfullt steg

in i svenska elåldern.

Artikel Norrbottens Kuriren och NSD 14 juni 2017

© Seved Johansson


> Porjus, ett kraftfullt steg in i svenska elåldern.pdf